Strategie, decizie și disciplină în implementare

Punerea în practică a strategiei cere schimbări majore în gândirea și în modalitatea de a acționa a echipei de conducere. Indecizia și lipsa unui proces eficient de monitorizare al schimbărilor sunt principalele motive ale insuccesului. Soluția este disciplina în implementare.

În fiecare an echipa de top se retrage pe undeva pentru a îndeplini ritualul meetingului de strategie. Acolo se discută cu ardoare despre ce s-a întâmplat cu ultimul plan bugetar, se fac analize de tip SWOT și se confirmă cifrele pentru următoarea perioadă.

De cele mai multe ori rezultatul final este un plan obținut prin adăugarea, mai degrabă aleatoare, a unor procente peste realizările anului anterior. Se fac tabele și grafice frumoase pe care nu o să le citească și nu o să le aplice nimeni.

Discuțiile gravitează în jurul motivelor pentru care cifrele nu s-au atins și concluziile sunt că la anul va fi mai bine, deci să mai punem procente pe aceleași linii de buget care nu au livrat. Dacă o astfel de abordare are succes, ceea ce se întâmplă extrem de rar, el se datorează întâmplării și nu calității gândirii echipei manageriale.

Strategia înseamnă mult mai mult decât atât. Deciziile necesare  legate de piețele, produsele, avantajul competitiv, procesele, cultura și structura companiei ar trebui luate în aceste întâlniri.

Rezultatul acestor decizii este un plan strategic care cuprinde totalitatea proiectelor ce vor asigura punerea în practică a viziunii echipei de top și reprezintă totodată,  primul pas, vital, pentru succesul viitor.

Sunt conducători care evită efortul cerut de gândirea strategică, atât din teama de a greși cât și din inerție. Nicio alegere nu înseamnă decât că se va continua pe drumul deja bătut care nu ia în calcul modificările din mediu extern și nu oferă nicio garanție a succesului. Pe cât de comodă este această cale pe atât de îndoielnice sunt șansele ei de reușită.

Presupunând că există un plan strategic care evidențiază prioritățile companiei și are în vedere resursele care pot fi în mod realist alocate, succesul este încă foarte departe.

Experiența arată că în 90% din cazuri portofoliul de proiecte care compun planul strategic nu este implementat în timp, nu respectă costurile prevăzute sau cerințele de performanță dorite.

Să vedem care sunt obstacolele cel mai frecvent întâlnite în practică și care împiedică echipa de top să materializeze strategia stabilită.

Lipsa unei metodologii unice de implementare

Pentru succesul implementării inițiativelor strategice este nevoie de o metodologie unică de project management. Aceasta ajută la construirea unui limbaj comun pentru toți oamenii companiei, la vizibilitatea statusului și la transferul de cunoștiințe. Rolul metodologiei este și să ofere instrumentele necesare în definirea, planificarea și executarea exactă a proiectelor. Echipa de top trebuie să găsească cele mai eficiente căi să echilibreze eforturile necesare continuității operaționale cu cele alocate proiectelor strategice.

Definirea neclară a rolurilor în implementarea strategiei

Cele mai multe organizații nu au resursele necesare pentru o echipă dedicată implementării proiectelor strategice. Atunci când nu există roluri bine stabilite și o responsabilitate clară pentru rezultate treaba va merge prost. Echipele nu vor avea coordonarea necesară. Comunicarea internă va fi ineficientă, trainingul se va face superficial. Nu va fi vizibil felul în care sunt investite resursele umane și financiare. Soluția este ca un membru al echipei executive, cu experiență în management de proiect și care crede cu tărie în viziunea strategică, să-și asume rolul de coordonator al master planului și responsabilitațile aferente. Acest manager ar trebui să cunoască în detaliu felul în care funcționează compania, să fie investit cu puterea necesară pentru a mișca lucrurile, să se bucure de respectul și loialitatea oamenilor și să aibă permanent ușa CEO-ului deschisă.

Lipsa de monitorizare și management

Rolul echipei de management nu se termină odată cu numirea unui responsabil al implementării strategiei. Portofoliul de proiecte trebuie analizat periodic pentru a-l menține actualizat și a evita profilerarea initiativelor neprioritare. În plus managementul comportamentelor, definirea sistemelor de performanță și bonusare sunt în continuare responsabilitatea fiecărui manager funcțional. Fără implicarea permanentă a întregii echipe de top implementarea strategiei nu are nicio șansă de reușită.

Leadershipul discutabil

Pe parcursul implementării strategiei obiectivele operaționale trebuie în continuare îndeplinite. Nu este ușor să râmăi concentrat pe îndeplinirea sarcinilor strategice și să nu le amâni când presiunea operațională este mare. Unii manageri își vor simți afectată autoritatea asupra oamenilor din subordinea lor care sunt implicați în proiecte și vor îngreuna, mai mult sau mai puțin conștient, coerența implementării. Preocuparea exagerată pentru întărirea regulior, controlului și elaborarea unor sisteme de raportare mult prea stufoase sunt și ele piedici majore în calea succesului. Nu în ultimul rând așteptările nerealiste ale executivilor și alocarea poetică a resurselor pot duce la extenuarea și demotivarea echipelor de proiect.

Disciplina și implicarea echipei de top în derularea proiectelor strategice sunt cheia succesului. Schimbările din ce în ce mai dese din mediu extern, prezente în orice industrie, pot fi controlate doar dacă oganizația are capabilitatea de a se adapta. Asta înseamnă o metodologie și un proces funcțional de project management, o structură care să asigure disciplina în implementare și instrumentele necesare de monitorizare, control și revizuire pe tot parcursul execuției planului strategic.

Implementarea strategiei cere un efort susținut din partea tuturor celor implicați și, în special, din partea celor care conduc organizația. Să nu uităm că fără strategie execuția nu are niciun scop, iar fără execuție strategia este doar un maldăr de hârtii.

Articol publicat în revista AIDA – octombrie 2012

The following two tabs change content below.

Călin Cavaleru

Autor, speaker, consultant specializat în tehnici de gândire rațională. Își ajută clienții să găsească cele mai simple, profitabile și durabile soluții de business.

Ultimele articole postate de către Călin Cavaleru (vezi toate)